Mali czytelnicy

Zajęcia prowadzone we współpracy z rodzicami i Biblioteką Publiczną w Śremie

Przedszkolaki poznają teksty literackie- wiersze, opowiadania, baśnie i bajki dla dzieci wybranych autorów, zgodnie z tabelą poniżej .
W każdym miesiącu czytamy utwory innego autora. Dzieci rozmawiają o nich, oceniają postępowanie bohaterów, dzielą się własnymi odczuciami nt. wysłuchanych utworów, poznają sylwetki autorów dla dzieci. Spotkania z książką staramy się uatrakcyjniać pracami plastycznymi inspirowanymi poznanymi utworami literackimi, a także zagadkami literackimi oraz nauką krótkich rymowanek i wierszyków dla dzieci. Spotkania z książką odbywają się 1 raz w tygodniu.

Aktywnie włączają się w nie rodzice i babcie. Dopełnieniem spotkań z ciekawą książką jest współpraca z Biblioteką Publiczną, którą przedszkolaki odwiedzają regularnie.

Cele zajęć:

rozwijanie zainteresowań czytelniczych
czerpanie radości z kontaktu z książką
wzbogacanie słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie, ludziach i sobie
poznawanie nowych, ciekawych propozycji literackich dla dzieci
odszukiwanie w utworach literackich takich wartości jak dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
kształtowanie umiejętności słuchania tekstu ze zrozumieniem i formułowania własnych myśli
wyrabianie umiejętności wczuwania się w czyjąś sytuację – empatia
integracja przez wspólną pracę i zabawę

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Grunwaldzka 12, 63-100 Śrem
Zadzwoń61 283 62 56