Dyrektor oraz organ prowadzący

mgr Jolanta Ajanidis- Krystkiewicz , mgr Barbara Pawlak

Nauczyciele

mgr Monika Sieradzka
mgr Joanna Mikołajczak
mgr Kamilla Kowalczyk
Kamila Wolniewicz
mgr Lilianna Łucka
mgr Aneta Kosmalska
mgr Maria Worsztynowicz
mgr Agnieszka Kaczmarek
mgr Mariola Łukaszyk
mgr Mirosława Binkowska
mgr Anna Woźniak
Pomoc pedagogiczna
Joanna Skrzypczak

Asystent nauczyciela

Joanna Kaminska
Izabela Skałecka
Julia Kucharzak
Angelika Tomyślak
Anna Bratek
Aneta Makowska
Joanna Rusiak

Kuchnia

Kamila Walkowiak
Małgorzata Ferster
Edyta Goluch

Intendent

Violetta Socha

Woźny – Konserwator

Emilian Kapturek