ZAJĘCIA PROFILOWANE (BEZPŁATNE) ZGODNE Z AUTORSKIMI PROGRAMAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W PRZEDSZKOLU

Język angielski 3x w tygodniu prowadzone przez lektora we wszystkich grupach wiekowych.

Rytmika 2x w tygodniu prowadzone przez nauczyciela muzyki.

Warsztaty plastyczne “Mały artysta” -1x w tygodniu prowadzone w pracowni plastycznej

Mali czytelnicy 1x w tygodniu – we współpracy z rodzicami i biblioteką publiczną w Śremie

Zabawy Ruchem Rozwijającym wg. Weroniki Sherbon 1x w tygodniu prowadzone przez trenera I stopnia w sali gimnastycznej

Gimnastyka korekcyjna 1x w tygodniu w grupach starszych prowadzone przez fizjoterapeutę w sali gimnastycznej

Terapia logopedyczna 1x w tygodniu prowadzona przez logopedę

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna – prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę na bieżąco w małych grupach lub indywidualnie

Religia – 1x w tygodniu dla dzieci chętnych prowadzona przez katechetę

Karate 1x w tygodniu prowadzone przez trenera klasy pierwszej karate

Zajęcia piłkarskie 1x w tygodniu prowadzone przez trenera na sali gimnastycznej

Edukacja teatralna – przygotowanie przedstawień dla społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego

Szachy – prowadzone przez instruktora – 5-6 latki

Roztańczone przedszkolaki – Zumba, taniec towarzyski 1x w tygodniu prowadzone w sali gimnastycznej

Zabawy paluszkowe 1x w tygodniu w grupach 3-4 latków

Klub sprawnej główki 1x w tygodniu w każdej grupie wiekowej

Zabawy interaktywne z tablicą multimedialną i wizualizerem – 2x w miesiącu

Zabawy z Dywanem Interaktywnym – 2x w miesiącu

Pracownia LEGO – konstruowanie na bazie zestawów LEGO maszyny proste i WEDO grupy 5 – 6 latków

Przyrodnik – odkrywca – 1x w miesiącu zajęcia prowadzone w przedszkolnym laboratorium związane z doświadczeniami – pracą z magnesem, piaskiem kinetycznym, mikroskopem ,lupami itp.

Wszystkie zajęcia są dostosowane do wieku rozwojowego dzieci pod względem stopnia trudności oraz możliwości percepcyjnych. Są prowadzone przez osoby wykwalifikowane i specjalistów.