Szanowni Rodzice!!

Wsparcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola. Stwarzamy warunki do ich rozwoju poprzez codzienną aktywizację i zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka .

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oparta jest na wewnętrznych procedurach przedszkola. Bazujemy na codziennych wnikliwych obserwacjach dziecka oraz na kontaktach indywidualnych z rodzicem.

W dobie epidemii kontakt z wychowawcą grupy oraz dyrektorem przedszkola odbywa się telefonicznie , mailowo oraz indywidualnie w specjalnie wyznaczonym gabinecie po uprzednim umówieniu się.

Przypominamy, że jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Prosimy o kontakt z wychowawcą grupy lub dyrektorem w celu omówienia, wyjaśnienia nurtujących spraw czy zgłoszenia potrzeby pomocy ze strony przedszkola.

e-mail:przedszkolepodwierzbami@interia.pl

Podajemy również kontakt do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Śremie www.poradniasrem.com.pl tel.612834864

e-mail:ppp@poradniasrem.com.pl