20210914_101302

Edukacja przez ruch u kotków

W grupie „Kotki” odbyły się pierwsze zajęcia z wykorzystaniem metody „Edukacja przez ruch” wg Doroty Dziamskiej

„Poznaje, doświadczam, tworzę”

System edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, to metoda pracy, która wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu i spontanicznego działania.

Poprzez ruch uaktywniamy zmysły, dzięki którym poznajemy otaczający świat.

W naszym przedszkolu podczas zajęć odwołujemy się do elementów edukacji przez ruch, tak by były one dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci w danej grupie.

Ruchy wykonywane podczas zabaw plastycznych nawiązują do ruchów wynikających z naturalnej potrzeby ruszania się dzieci w określonym wieku.

Ćwiczenia są realizowane poprzez dotyk i manipulacje. Prowadzący przygotowuje zabawy i gry:
rytmiczne zabawy dydaktyczne wykorzystujące ruchy wybranych części ciała (np. ręki, nogi); kinezjologiczne gry dydaktyczne wykorzystujące optymalny ruch całego ciała.

Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonywanie czynności, zwiększa ogólną koordynację ruchową, co wpływa na integrację układu sensorycznego. Ruch naprzemienny usprawnia pracę obu półkul mózgowych, zapewniając możliwość lepszego odbierania i interpretowania bodźców budujących wiedzę.

Udostępnij ten wpis:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email