Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Pod wierzbami w Śremie na rok szkolny 2018/2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Pod wierzbami w Śremie na rok szkolny 2018/2019

1. od 22 lutego do 28 lutego złożenie w przedszkolu podpisanej deklaracji kontynuacji przez dziecko pobytu w przedszkolu na rok szkolny 2018/2019 (dzieci już uczęszczające do naszego przedszkola)

Dla nowych przedszkolaków rekrutacja odbywa się:

2. od 1 marca do 23 marca – składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) w przedszkolu pierwszego wyboru oraz wypełnienie dostępnej w przedszkolu Karty dodatkowej.

3. 26 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

4. 27 marca godz. 12.oo – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

5. Od 27 marca do 29 marca – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu

6. 30 marca godz. 12.oo – opublikowanie listy dzieci przyjętych i
nieprzyjętych do naszego przedszkola.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Grunwaldzka 12, 63-100 Śrem
Zadzwoń61 283 62 56
%d bloggers like this: