Mali odkrywcy

Po to by dzieci chętnie obcowały z wiadomościami przyrodniczymi i miały możliwość w nich uczestniczyć i samodzielnie ich doświadczać powstało kółko MALI ODKRYWCY, które 2x w miesiącu jest prowadzone we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci mają wtedy możliwość zabaw z magnesami, lupą czy też mikroskopem.

Obserwujemy i doświadczamy różnych zjawisk przyrodniczych i fizycznych. Możemy bawić się „wiatrem” lub wodą,przesypywać i mieszać różne materiały sypkie oraz płynne, prowadzić ciekawe obserwacje. Obserwując jak to wszystko przebiega łatwiej nam zrozumieć co i dlaczego się dzieje.

W naszym przedszkolu chcemy aby dzieci poznawały otaczające je środowisko przyrodnicze w sposób dla nich ciekawy. Dlatego organizowane są zabawy badawcze oparte na bazie programu pt” Przyrodnik odkrywca”.

Cele zajęć:

  • Rozbudzenie potrzeby poznawania istoty obserwowanych zjawisk .
  • Kształtowanie u dzieci postawy badawczej wobec świata , życia i ludzi
  • Dostarczanie podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach, zjawiskach występujących w najbliższym otoczeniu
  • Dbanie o zdrowie własne i innych , zapewnienie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z obiektami i zjawiskami przyrodniczymi
  • Umożliwia poznanie związków przyczynowo- skutkowych zachodzących w procesach przyrodniczych
  • Ukształtowanie umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystywania niektórych odpadów
  • Stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka w oparciu o jego zainteresowania i możliwości

A oto przykładowe zabawy z wodą, magnesami oraz farbami, które mieszamy

Co pływa, co tonie?

Materiały: przedmioty metalowe, plastikowe, papierowe.

Przebieg: wszystkie  przedmioty kolejno zostają wrzucamy kolejno do przezroczystego pojemnika z wodą. Dzieci przewidują, który przedmiot utonie, a który nie. Po przeprowadzonym doświadczeniu dzieci odpowiadają na pytania:

Jakie przedmioty utonęły?

Które nie utonęły?

Dlaczego jedne utonęły, a inne nie?

Wyciągnięcie wniosku, że przedmioty, które utonęły – są ciężkie, a przedmioty pływające na powierzchni – są lekkie.

Co przyciąga magnes?

Materiały: magnes i różne metalowe przedmioty (np. spinacze, druciki, agrafki, blaszki), różne niemetalowe przedmioty (np. papier, gumka, karton, drewniane i plastikowe klocki)

Przebieg: układamy na stolikach przedmioty o różnych właściwościach i używając magnesów dzielimy te przedmioty na dwie grupy: na te przyciągane i obojętne wobec magnesu. Przy pomocy patyka i sznurka wykonujemy wędkę, a na jej końcu mocujemy magnes. Wycinamy z papieru rybki i przymocowujemy do nich spinacze. Zabawa „”Kto złowi więcej rybek?”.

Przyjaźń kolorów.

Materiały: kilka słoików z czystą wodą, farbki plakatowe

Przebieg: Barwimy za pomocą farbki wodę w słoikach na czerwono, niebiesko i zielono. Opowiadamy o kolorach, które przyjaźnią się ze sobą i dodajemy kolejno:

  • czerwony +żółty= pomarańczowy
  • niebieski+ żółty= zielony
  • czerwony + niebieski = fioletowy

Pozwalamy dzieciom dalej eksperymentować z kolorami i wyciągać wnioski.

Grunwaldzka 12, 63-100 Śrem
Zadzwoń61 283 62 56